Česky - English - Français - Slovensky

XTAG

Získejte více rozlišení

Zrychlete psaní a vyhledávání


Základní značky
~ MYŠLENKA jak ~příběh ~cíl ~úkol ~pravidlo ~název ~termín ~popis ~vlastnost ~vlna ~duch
$ MÍSTO kde $doma $google.com $jiný svět
@ ČAS kdy, jak dlouho @nyní @dnes @21.07. @2020.05.22 @2020.05.22.04.pm @2020-07-21 @2020 @r20 @st @12-4am @1h 2t 2týden @po-pa @po,st,pa
^ BYTOST kdo ^moje máma ^pes ^nějaká společnost ^peníze
# VĚC co #tělo #jídlo #telefón #seminář
! AKCE dělat, stalo se !setkání !hovor !jíst
Kombinační značky
. spojka mezery #hummer.reborn $mount.everest
... spojka bloku toto je věta ... toto je věta
: více rozlišení ^bytost:žena $kniha:stránka21 ~úkol:hotovo @2020:07:01 @2020:w27
"" skupina "^apple ^steve.jobs ^steve.wozniak"
" citace nějaká myšlenka" ^bg
|| oddělovač "nebo" něco || něco
+ oddělovač "a" #auto+dům+kolo "#zlaté auto + pěkný dům + sportovní kolo"
, oddělovač "jeden z" #auto,dům,kolo "#zlaté auto, pěkný dům, sportovní kolo"
<> oddělovač "proti" něco <> něco
+ nárůst +10h, 10h+
- pokles -10h, -10h
>> výstup něco >> výstup >> sumár
< dokud <@nyní
O) OT) otázka O) OT) je to tak?
OD) odpověď OD) ano je to takO definici

Vyvinuto během více než 1 dekády pro rychlé vizuální zaznamenávání a následné vyhledávání textu. Snadno zapamatovatelné, použitelné na jakékoli mediální platformě - poznámky, zprávy, e-maily, sociální sítě, webové stránky, většinou v názvech souborů a dokonce i v papírové podobě.
JSOU UNIVERZÁLNÍ