Česky - English - Français - Slovensky

Informačný TAG

Získajte viac rozlíšenia

Urýchlite písanie a vyhľadávanie


Základné značky
~ MYŠLIENKA ako ~príbeh ~cieľ ~úloha ~pravidlo ~názov ~termín ~popis ~vlastnosť ~vlna ~duch
$ MIESTO kde $doma $google.com $iný svet
@ ČAS kedy, ako dlho @teraz @dnes @21.07. @2020.05.22 @2020.05.22.04.pm @2020-07-21 @2020 @r20 @st @12-4am @1h 2t 2týždeň @po-pi @po,st,pi
^ BYTOSŤ kto ^moja mama ^pes ^nejaká spoločnosť ^peniaze
# VEC čo #telo #jedlo #telefón #seminár
! AKCIA robiť, stalo sa !stretnutie !hovor !jesť

Kombinačné značky
. spojka medzery #hummer.reborn $mount.everest @2020.07.01 @2020.w27
... spojka bloku toto je veta ... toto je veta
: viac rozlíšenia ^bytosť:žena $kniha:stránka21 ~úloha:hotové @2020:07:01 @2020:w27
"" skupina "^apple ^steve.jobs ^steve.wozniak"
" citácia nejaká myšlienka" ^bg
|| oddeľovač "alebo" niečo || niečo
+ oddeľovač "a" #auto+dom+bicykel "#zlaté auto + pekný dom + športový bicykel"
, oddeľovač "jeden z" #auto,dom,bicykel "#zlaté auto, pekný dom, športový bicykel"
<> oddeľovač "proti" niečo <> niečo
+ nárast +10h, 10h+
- pokles -10h, -10h
>> výstup niečo >> výstup >> sumár
< pokým <@teraz
O) OT) otázka O) OT) je to tak?
OD) odpoveď OD) áno je to takO definícii


Potrebovali ste si aj vy rýchlo dačo zaznačiť ?
Píšete si a potom rýchlo v tom potrebujete nájsť to kľúčové ?
Sú vaše kľúčové slová skrátené a tak môžu znamenať aj normálne slovo ?
Ako sa v tom potom celom vyznať - ako sa vyznať v tone poznámok ?

Tak na to presne slúži systém kľúčov iTAG. Vložením kľúčového znaku pred veľmi podstatné meno v danom texte, je tak možné následne rýchlym pohľadom nájsť dané slovo, a následne tak si dočítať ďaľšie detailné informácie. Ide o tagovanie rozšíreným spôsobom, kedy získate lepší prehľad o type kľúčového slova. Ihneď tak vidíte či ide o čas, miesto, či človeka.

Po osvojení získate vyššiu rýchlosť pri písaní a súčasne vyššiu rýchlosť pri hľadaní. Ich myšlienkou bolo zvoliť vizuálne také značenie, aby dávalo zmysel k danému typu, a súčasne aby ich bolo možné používať v rôznych platformách - digitálnych aj papierových.

Už viac žiadne podškrtávanie, krúžkovanie, farbičkovanie, pokiaľ to nie je skutočne nutné, a v digital texte veľmi málo možné. Už žiadna strata náhľadu na to čo je vo veľkom texte to dôležité.

Spomeňte si pri písaní na iTAG.